Home Page || "Natural Magick" || The Author And His Work ||Editor/Producer || Glossary/Index

A Table Containing the General Heads of Natural Magick

"Preface To The Reader"

Title Page

Scan/Page Example   1  2   3  
Book I  ||  Book II  ||  Book III  ||  Book IV

BOOK IV

1558

"MAGIAE NATURALIS"

By

John Baptista Porta(Giambattista della Porta)

(1535-1615)

(As Transcribed by Dr. Laura Balbiani)
IOANNIS BAPTISTAE

PORTAE NEAPOLITANI

MAGIAE NATVRALIS

LIBER QVARTVS.


PROOEMIVM.

VNIVERSVM Tunc hoc negotium me absoluisse

reor, cum experimenta Catoptrica quædam, quæ supersunt,

enarraueto: satis enim, vt censeo, attingimus

Chymica, vt eorum aliqua rudibus innotescere possint

principia, nunc ea docere satis præsens exigebat locus.

Est enim quædam Geometriæ pars, quæ optikè++, id est perspectiua

appellatur, ad oculos pertinens: multa enim huiusmodi demiranda

facit experimenta, vt imaginem nunc extra porrigat, nunc nihil imaginet,

nunc aliorsum transsata imagines faciat. Item quoque rectius speculum

inspectando pedes sursum, caput deorsum videntur, & cætera, vti latius in

sequentibus perspiciuntur. Id tamen scito, quod si diuersitatem aliquam

es effecturus, à plano recedas, & semper à vero diuersum spectabis. Reddere

tamen eorum causas, alienum puto, cum disciplina ea affatim satisfaciat:

multique eas reddiderint: quas qui præoptarit, consulat Archimedem

Syracusanum, Euclidis Opticam, & Catoptricam, Ptolemæum, Vitellionem

& reliquos, quorum multa desumemus, multaque denuò excogitata

adiiciemus: vt hinc quisque possit in infinitum ea propagare; vt in omnibus

euenit experientiis. Postremò quomodo ipsa formentur specula, ac

poliantur, vti commodè à nobis fieri poterit, pertractabimus. Post autem

speculares apparitiones, ne quid omisisse videatur, vel aliquid nostris historiis

desiderari possit, de physicis ligaturis, vel colli suspensionibus, de gemmis,

deque figuris eis insculpendis, & earum virtutibus exponemus: ne autem

legentium animos nimia sermonis prolixitate diutius immoremur,

consultis fuerit ad eorum operationes accedere.


Quomodo interdiu astra contueri liceat.

CAPVT I.

OMNIBVS Iam est planum, exiguum lumen potiori,

viuidiorique propinquum euanescere. Si facem vel flammam

aliquam luculento apposueris Soli, dissipatur lumen,

& marcescit, delitescunt interdiu stellæ Solis fulgore nimio, cum æque

diu noctuque splendeant: eas igitur intuituri, remedio non fuerint destituti.

Die magno Solis defectu, cum lumine orbatur, & profunda tegitur caligine

terra, nec oculi offenduntur luce, sideribus coelum disseminatum conspicitur:

quod suis accidisse temporibus Thucidides memoriæ mandauit, nostroque

sæpe patuit æuo, nec oculi solum vehementi caligant luce, sed offenduntur,

vti de Xenophontis militibus legitur, & de Dionysio Siciliæ tyranno,

qui splendidissima luce carceribus terris obductos occoecabat: cum

enim oculorum acies obsistere Soli nequeat, nec ferat, habebatur illico: quique

fuerint aliqua conspecturi, ad cilia manus obtendunt, vel propugnaculum

aliud. Hinc auspicamur, qui ea conspicere affectabit, vti è Galeno,

& Philopono docetur: In præaltum descendat puteum, vel huiusmodi simile,

vt per tenebras multumque interuallum coelum contueatur serenum, vtique

nec obtectum nebulis, inconniuentibus oculis, & sine nictatione clara

intueatur astra, & lucentia. Plurimæ enim ibi tenebræ (noctis instar) visum

congregant, nec à lumine superfuso dissipari sinunt: non id tamen periclitaberis

Sole meridianum occupante: magno enim impedieris lumine: & si profundius

descendes, clarius conspicies, & celerius, sin minus, obscurius, &

tardius. Sic profundo, coecoque aliquis demersus antro in Sole candelam

ardescere conspiciet, quod tamen splendidissimæ lucis occursu repentino

non euenit: quia à maiori Solis vetatur lumine. Sic quam plurimos haud

minimæ authoritatis viros hallucinatos reperi, vti sæpe legisse, & audiuisse

memini, si diu astra conspectari nequeunt, tali ea contemplari aggrediuntur

artificio: Speculo aquæ immerso in meridie coelo stellas se contueri fixas

credunt, ostenduntque. Perpendiculares enim Solis radii, in aquæ superficiem

incidentes, speculum oblique feriunt, & ex eiusmet superficie ad

spectantis oculos bene locatos intorquentur, Solisque repræsentant figuram,

at radii oblique aquam percutientes, inde refracti speculum & visum

feriunt, videbitur eiusdem figuræ, & minor, propter densioris medii refractionem,

astrumque videre putabis, Solis corpus insequens, quod patet in

Opticis. Ideo Stilbon illud putant multi, cum parum à Solis corpore recedat,

eumque semper consequi conspiciunt: Canicula aliqui fidus, & æstiuis

ideo diebus visere properant: quod si minus demonstrationi fidem adhibes,

sed experientiæ, sensuique magis credis: verum illius in æquinoctiali

requirito interuallum, nec eandem semper reperies distantiam, vt nunc remotiora,

nunc verò propinquiora sidera videantur: quod speculo eandem semper

distantiam monstrat, si æque apposueris: non tamen inficior tali ope

non modo orientem, occidentemque Solem, sed meridianum occupantem

liberius nos posse contueri, præterea luminarium defectus: cum enim oculi

imbecilli, cominus Solem conspicere non sustineant, nimio lucis splendore,

sic clara luce, robore nullo, ac disci cernes similitudine, nec minus nigro

panno, vel papyro, paruo foramine peruio.


Quomodo in tenebris ea conspicias, quae foris à

Sole illustrantur, & cum suis coloribus.

CAPVT II.

SI Quis id videre affectarit, fenestras omnes claudat oportet,

proderitque si spiramenta quoque obturentur: ne

lumen aliquod intro irrumpens, omne destruat: vnam

tantum terebrato: ac foramen rotundæ pyramidis formam

habeat. cuius basis Solem, conus verò cubiculum aspiciat,

è regione parietes albos, vel linteis, & papyro tectos

oppones. Sic à Sole illustrata omnia, & deambulantes per plateas vti

antipodes spectabis, quæque dextra sinistra, commutataque omnia videbuntur,

& quo longius à foramine distabunt, tanto maiorem sibi adsciscunt

formam, & si papyrum, vel tabulam appropinquabis, ea visuntur minora.

Aliquantisper tamen immorando, non enim illicò simulachra apparebunt:

Quia simile validum maximam cum sensu nonnunquam efficit sensationem,

talemque inuehit affectionem, vt non solum cum sensus agunt, sensoriis

insint eaque lacessant, sed etiam cum ex operibus discessere, diutius

immorentur: quod liquidè potest perspici; nam per Solem deambulantes, si

ad tenebras conuertimur, comitatur nos affectio ea, vt nil vel ægerrimè

cernamus, cum adhuc in oculis seruetur affectio ipsa à lumine facta, inde

paulatim euanescente, clarè in tenebris aspicimus. Nunc autem enunciabo,

quod adhuc semper tacui, & tacendum putaui. vti

Omnia cum suis coloribus

Videre si quæritur: E regione speculum apponito, non quod disgregando

dissipet, sed colligendo vniat, tam accedendo remouendoque, quousque

ad suam veræ imaginis quantitatem cognoueris, debita centri appropinquatione,

& si attentius perpenderis inspectator, vultus, gestus, motus, hominumque

cognosces vestes, coelum nubibus dispersum, cyaneo colore, &

volantes volucres: quod si ad verum perueneris, non parum lætaberis, mirumque

cognosces, obuersa omnia, quia centro speculi vicina sunt: si enim

extra centrum elongabis, maiora erecta, vti sunt, conspicies. Vt clarius

appareat: feriat Sol vultus, sin minus, speculum dirigendo Solis reflexione

iaculetur, vt insigni fulgore illustretur, debita tamen distantia, tandiu situm

variando, dum verum te assecutum esse cognosces. Hinc philosophis &

medicis patet, quo fiat in oculis visus loco, ac intromittendi dirimitur quæstio

sic agitata, nec alio præstantius vtrunque artificio demostrari poterat: intromittitur

enim idolum per pupillam fenestræ instar, vicemque obtinet speculi

parua magnæ spheræ portio, vltimo locata oculi: quod si quis distantiam

mensurauerit, centri loco fiet visus. quod scio ingeniosis maximè placiturum.

Hinc euenit, vt

Quisque picturæ ignarus, rei alicuius effigiem stylo describere possit,

Dummodo solum colores assimilare discat, hoc in subiectam tabulam vel

solidiusculam papyrum imagine repercussa: erit enim perito facillimum:

si Sol defecerit, id alio imitaberis lumine: pleraque alia eueniunt, & cognosces,

quam vt enarrare possimus, præcipuè si diligens inspector pertractauerit.

ET hinc rei conscio quispiam occultè narrandi auspicari poterit principia,

& quæ voluerit, & remotè carceribus occluso, nec leues poterunt imaginari

technæ, distantiam speculi emendabis magnitudine. sat habes: qui

se id fecisse iactarunt, non nisi meras nugas protulerunt, nec aliquibus adhuc

inuentum putarim.
Iris quomodo uideri possit.

CAPVT III.

MVLTIS Id euenire poterit modis, commodius tamen

è crystallo paretur, vel ex Iride quoque gemma, sexangula

crystallo simili, quam sic maiores appellauere, cum

Solis subdita radiis, summa tecti laquearia subiectumque

planum tremula verberet vmbra, iridique colores similes

ostendat. Sic enim nascitur hexagona, sin minus arte paretur

trigona, longitudine dodrantali, latitudine duorum digitorum, inde

rota expoliatur, & concinnetur. Cum ergo iridem videre quæsieris: crystallinum,

vel vitreum prisma manibus sumes, & in longitudine oculis accommodabis,

si per infernam superficiem intueberis, omnia diuersè colorata è

puniceo, viridi, xantho, & cæruleo: item si ad supernam superficiem oculos

flexeris, permutatur colorum situs, cum permutentur perpendiculares,

& hoc clarius Solis luce, nec contemnendum rei specimen erit, si hortos inspexeris

vndique tapetis sparsos, floribus, & corollis ornatos, & ambulantes

homines, vti angeli visuntur, vestium simbria iisdem coloribus redimita,

si secundum latitudinem oculis accommodabitur, in latum colores videbis:

si supra, vel sub oculos inuertes, inuersa & erecta absque coloribus vides,

spectans vero quaternis inspicietur oculis, omnia tamen inflexa ob oculorum

conuexitatem, aliquam inde cera superficiem opacando, & sæpe per oculos

resoluendo ea videt, qua potius sunt fastidientis, quam voluptuosæ narrationis

pertractare. IDEM quoque sic videre possumus: Si in peluim aquæ

plenam speculum immergatur, diligens intuitur in parietum marginibus

iridis colores generatos reperiet: & pulchriores. ALITER vitreum

vas, vel pellucidum aliquod rotundum, foris aqua perfusum Soli oppones:

radiis enim Solis ictum, rutilo aeris repercussu in subiecto plano coelestis

arcus speciem imitabitur, per varias Solis inflexiones. SIC Soli aquam

obiiciendo stillatim, è regione nigra in superficie dissultans Iris spectabitur,

vt sæpe remigantibus euenit, aquarum motu, idem quoque euenire conspicitur

circa lucernas Austro flante, & maxime humidos oculos habentibus.


Quomodo res multiplicata videri possit.

CAPVT IIII.

INTER Ludos qui circunferuntur, non parum iucunditatis

est specillum; instrumentum vitreum illud, quod

oculis apponimus, vt commodius aliquid intueamur, neque

enim ex his, quæ oculos fallunt, potior reperiri poterit

via, quà in medio, eo .n. permutato, permutantur omnia,

illud ergo, è solidiori vitro, maiorique crassitie paretur,

vt aptius in facies rota verti possit, in plures ergo facies, & angulos accommodetur,

quibus aliquid numerare volumus: in eorum tamen medio anguli

metam habeant, & oculorum congruat aciei, vt disgregetur visus, ne verum

conspice possit. è pluribus ergo superficiebus iam paratis, oculis apponi, &

si alicuius faciem vicinius intuebimur, Argum vel oculatum totum, si nasum,

non nisi nasum, sic manus digitos, & brachia, vt non hominem, sed

poetis fictum Briareum, si nummum videre contingerit, multos non unum

conspicies, vt nec manibus tangi valeat, sed tangentem sæpe ludat:

meliusque fuerit cum eo dare, quam accipere; si in trireme longius intuearis,

armata videbitur classis. si ambulantem militem, exercitus agmine facto incedens,

fitque vt res geminari videatur, & duplices cernas hominum facies,

binaque corpora: & hinc fiunt diuersi conspiciendi modi, vt res vna, alia

videatur, quæ omnia quærentibus & explorantibus patefiunt.


Speculis planis vt caput deorsum, pedes sursum videantur.

CAPVT V.

SI Quis planis speculis, sursum pedes, caput verò deorsum

spectare conspiciet (quanquam id representandi proprium

concauis speculis sit) planis tamen sic efficere conabimur:

Specula plana bina secundum eorum longitudinem

collocabis, vt simul hæreant, ne hinc inde agiliter

dimoueri possint, rectumque efficiant angulum: vbi ritè

paratum fuerit, secundum longitudinis cohærentiam faciei opponatur, vt

in vno media, in alio reliqua videatur facies, tunc speculo leuo, vel dextro

inclinabis latere rectius inspectando, & caput intorqueri videbitur, cum

secundum eorum latitudinem faciem dissecabunt, fiet imago huiusmodi, vt

caput infra, pedes verò supra locati videantur, quod si amplum fuerit, totus

spectabitur inuersus homo. id autem mutua, & multiplici euenit reflexione:

ex vno enim in aliud resilit, vt obtortum videatur.

Speculum è planis, in quo vnius rei imagines plures appareant.

CAPVT VI.

SPECVLVM Autem è planis compactum, cui si

vna res demonstrabitur, plura illius det simulachra,

prudens inuenit vetustas, vt è Ptolemæi scriptis percipitur:

cuius talis est compositio: Plana tabula vel loco,

quo tale erectum quæris, hemicyclus disponatur,

& hunc secundum imaginum numerum æquè diuidas

punctis, iis cordas subtendas, & absides abscindantur:

inde similis latitudinis paralelogramma erigas plana specula, & altitudinis

eiusdem, firmiter glutinentur, & accommodentur ne conuelli possint, secundum

longitudinem adiuncta, & super planam superficiem erecta. postremo

spectantis oculos circuli locetur centro, vt vniformem ad omnia visum habeat, singulis

singulas spectabit facies, & in circulum dispositas, vti in choreis sæpè visitur, vel

theatrali spectaculo: Ideo ab eis Theatricum, vel Theatrale dicitur: è centro .n.

facessentes lineæ perpendiculares omnes, super eorum superficiem incidunt, in se ipsas ergo

reflectuntur, sic oculo imagines afferunt, depromens vnaque suam, sic deuoluendo,

diuerseque situm euariando, varios & diuersos monstrat simulachrorum situs.


Speculum multiuidum construere.

CAPVT VII.

SPECVLVM Construitur, quod polythaton, id est multorum

visibilium dicitur, illud .n. aperiendo & claudendo solius digiti

viginti, & plura demonstat simulachra, sic igitur id parabis:

Aerea duo specula, vel crystallina rectangula super basim

eandem erigantur, sintque in hemiola proportione, vel alia,

& secundum longitudinis latus vnum simul colligentur, vt libri

istar aptè claudi, & aperiri possint, & anguli diuersentur, qualia Venetiis factitari

solent: faciem .n. vnam obiiciens, in vtroque plura cernes ora, & hoc quanto arcticlauseris

minorique fuerint angulo, aperiendo aunt minuentur, & obtusiori cernes angulo

pauciora conspicientur numero. Sic digitur ondens non nisi digitos cernes, dextra

insuper dextra, & sinistra sinistra conuisuntur, qd speculis contrarium est, mutuaque

id accidit reflexione, & pulsatione, vnde imaginum vicissitudo euenit.


Speculum è planis componere, in quo imago vna

veniens, in altero recedens conspiciatur.

CAPVT VIII.

AT Speculum, in quo imago vna veniens in altero recedens

conspiciatur, è planis componere sic facile poteris:

Plana duo sumes specula, quorum longitudo latitudini

dupla, vel sesquialtera erit, & id commoditatis gratia; nil

enim eorum refert proportio: sint tamen longitudinis eiusdem

& paria, & super stylum inuicem inclinata vniantur,

eriganturque super planum aliquod perpendiculariter, vnde super

mobile latus fixa moueantur specula, non dubium sanè est, quin & in vno accedi,

& regredi in altero inspicias: & quanto hæc appropinquabitur, elongabitur

illa tanto, vt simul in hoc veniens, in altero discedens videatur.


Speculis planis, vt ea cernantur, quae longe, & alienis in locis geruntur.

CAPVT IX.

SIC Sanè poterit quis occultè, & sine suspitione ea intueri,

quæ longè & alienis in locis tutò geruntur: quod aliter

fieri non posset: sedulus tamen esto in speculorum situ:

Statuatur in domicilio locus, vel alibi, quo aliquid spectare

libeat, & è fenestræ, vel foraminis regione speculum

accommodetur, quod faciem spectet tuam, & bene erectum

si fuerit opus, vel parietibus figatur, vndique mouendo & inclinando, quousque

quæsitum imaginet locum, quod oculos admouendo, & accedendo assequeris: & si

arduum fuerit, Dioptra vel alio instrumento minimè falles, & super lineam

perpendiculariter erigatur, angulum secantem, & reflexionis & incidentiæ

linearum, & ea intueberis, quæ loco in illo geruntur, & clarè. sic & in diuersis eueniet

locis. HINC euenit, quod si vno minus fuerit commodum speculo, idem pluribus

spectare poteris: vel si distantia nimia visile deperdatur, vel parietibus & montibus

interiectis dirimatur: Speculum super accommodabis, ex alterius regione super

lineam erectam, quæ angulum diuidat rectum: sin aliter, neutiquam id eueniet,

& locum conspicies optatum, vnum enim in aliud imaginem remittens,

per decem, & multis elisa imago, oculo euolat, eaque cernes, quæ

primum offenderint, dum imago per rectas profertur lineas, nec locorum, vel

parietum anfractu cohibetur visile: facilisque fuerit constructio: Sic sæpè

simulachra transferre consueuit. At si ALITER fastigiosum aliquod, vel

erectum spectare quæsieris, quod neutiquam visus cernere possit: Secundum

longitudinem bina adiunges specula, vti diximus, & ligno, vel parietis

culmine firmetur alterum, vt promineat, & rem habeat obiectam, reliquum

vero funi, vt aptè dimoueri possit, qn libuerit, & cum primo nunc obtusum,

nunc acutum causet angulum, vti vsus expostularit, dum visæ rei linea secundi

speculi medio visui refringatur, & incidentiæ & reflexionis pares sint

anguli, & si alta videre quæris, erige; si infirma; deprime, donec refringatur

visui. tum demum spectabitur: si manibus alterum habebis, inspecto

illo facilius eueniet.

Speculum quomodo constituatur, vt nil imaginet, nisi quae volueris.

 

CAPVT X.

CONSTITVITVR Sic quoque speculum, vt eo

inspecto aliquis imagine non visa sua, alienam videat rei

speciem, nec vndique circumspectam: Planum speculum

in pariete firmabis, super planum perpendiculariter erectum,

& sub notam anguli portionem capite inclinetur,

è regione cuius parietem scindas, sub certam picturæ, vel

idoli alicuius quantitatem: eamque ei apponas secundum portionis quantitatem,

ac operias, vt spectantem lateat, & res mirabilior videbitur, nec

ad illud accedere possit. speculum constituto loco imaginem refringet, vt

visu, & visibili per speculum ictus fiat reciprocus, & ibi locetur oculus, quem

locum reperies, vt superius docui. Incedens ergo inspector, nec sui imaginem,

nec quicquam cernet vnquam, cum ei opponitur, & ad statutum

peruenerit locum, picturæ, vel alterius rei simulachrum cernet, quod nec

alibi spectare valet.


Speculum è planis quomodo constituatur, quo

imaginem in aere volitantem aspicias.

 

CAPVT XI.

NEC Erit minoris constructionis, & voluptatis speculum

illud è planis compositum, quod humi iacens, homines

volitantes ostendit, nec sine miraculo intueberis. Si quis

id assequi velit, facilis sic erit constructio: Bina iungantur

ligna, vt gnomonis figuram imitentur, & fixa vndequaque

constituant angulum, vt orthogonii trianguli, & isocelis

figuram habeant, firmetur: inde in vnoquoque pede speculum magnum

vnum æquè sibi è regione aduersans, & æquè ab angulo distans, prosternatur

eorum alterum, iaceatque, quorum medio locetur spectator è terra eleuatus

aliquantulum, vt facilius calcanei formam accedendo, & recedendo cernat,

illicò enim cernes, si in recta linea te constitues angulum illum secante,

fitque orizonti æquidistans. Sic imaginans speculum illud in aliud transuerberat,

quod spectat intuitor, manus, & pedes agitet, & iactet, vt volantes

plumigeræ solent, sic videbit suam imaginem in altero volitantem, vt semper

moueatur, dummodo è reflexionis loco non facessat, nam vetaretur.


Speculo cylindrico conuexo quis intuens, alterius

rei pensilem imaginem in aere videat.

CAPVT XII.

HABET Et columnare speculum conuexum, vel eius

hemicylindrum (quod parum referre arbitror) talem situm

in domicilio, vel loco alio constitutum, vt clarè rei

simulachrum in aere non sine miraculo pendulum imaginet.

quod si videre affectabis: sic parabis: Cylindricum

segmentum, media domo supra tabulam, vel tripodem

erectum firmetur, vt perpendiculariter solum feriat, inde è foramine aliquo,

vel rimula, à speculo aliquantulum distanti oculus collocetur, & sit fixus

ne hinc inde moueri possit: è speculi deinde regione rumpatur paries, ac

fenestræ instar accommodetur, pyramidis formam habeat, intus conus, foris

vero basis existat, vti fieri solet, vbi pictura, vel imago aliqua collocetur,

vt oculo spectari possit, sed à superficie columnaris speculi reflectatur; vt

pictura illa extra collocata, quæ ex oculi foramine videri non potest, in aere

pensilis videatur; quod non sine admiratione intuebitur. efficit id quoque

speculum pyramidale conuexum, si sic accommodabis, vt eandem referat

imaginem. Fit quoque eo modo, quem inferius explorabimus.Sphaerico concauo vt pensilis quoque imago uideri possit.

CAPVT XIII.

POTEST Et facilius eiusdem rei imago reflexa in aere

videri, quam conuexo cylindrico, & clarius concauo eueniet

speculo sphærali, mirabilius tamen in eius segmento,

à speculo enim longe videbitur, cum in sphæræ centro appareat:

Illud obscuro aliquo constitues loco, & vbi aliquantulum

ab eo distabis, inuersum cernes caput, tu fixis oculis,

& inconniuentibus centrum aspicias, donec ad tuas deuenerit acies vltra

speculum in aere reflexa species, semota penitus, dummodo oculares radii

per speculi centrum acti, spectrum simulachrumque in speculo quoque

videas, inde vicinius visum appropinquando maior sit, vt manibus tangi videatur.

Quod si magna fuerit speculi portio, non est, qui non miretur: nam

si proprius accedet, ab imagine terretur, & videbitur nasus naso obuiare, &

disrumpi, si quis verò stricto mucrone invaserit, videbitur ab altero inuadi,

manus perfodi, vt retro manus agat, & si quis dum aliquis inspexerit pugnum

retro demonstrauerit, videbitur & inspector colapho affici, vt timeat, faciem

retorqueat, & inclinet. Vt tandem facilius centrum noscas, hac vtere norma,

ne ad Mathematica diuertaris: Pagina vel cera portionis arcum capias,

& vtrinque cordam inducas, & perpendiculariter bifariam secato, & in

concursantibus lineis, vel semidiametris necessariò centrum reperies, quod in

concauis omnibus cognosci potest. sunt & concauorum experientiæ multæ,

quas in sequentibus trademus.


Speculi concaui imaginationes, & operationes.

CAPVT XIIII.

CENTRO Concaui hemicycli iam inuento diuersitates

omnes cognoscere facile erit, cum ex eo omnia regulentur

& noscantur. Si vis ergo inuersum spectare caput, extra

speculi centrum caput habeto, & inuersum statim inspicies,

& pedes sursum. Si perfectum non fuerit hemispherium,

sed eius segmentum, intra caput facilius accommodare

poteris, & ingentes conspicies facies immanis Bacchi, & digitum brachii

crassitudine reddet. Talia fecit concaua specula Hostius, vt refert Seneca,

vt redderent maiorem iusto imaginem, que quadra fuit libidinis magna, sic

specula disponens, vt dum draucum pateretur, sui admissarii motus omnes

auersus videret, talique falsa membri crassitie se ipsum fallens oblectaretur.

Sed iis omissis, dextra, sinistra videbuntur. Et paulatim caput elongando,

maior efficitur facies, cum centro vicinum fuerit, facies binas, & quaternos

cernet oculos, qui in latus speculum mouendo videbuntur, vel caput: speculi

enim paruitate simul videri non possunt. Cum oculus in centro fuerit,

non nisi se ipsum cernet, eo transacto & duplicata facies, & inuersa bina cernet

capita, dummodo linea per centrum acta oculorum intercapedinem feriat:

omnia tamen in contrariam partem moueri videbuntur, inspector forti

cernat intuitu per oculares duos axes, vt geminata videat omnia, quemadmodum

sæpe & ratione accidit, vt res vna plurimis modis duplicati videatur.

Sic quoque speculum in terra vel tabula aliqua iaceat, & æquè ab eo distent,

& inuicem intueantur, os strictum, & longum, & deformis compressa multum

apparebit facies. Hoc tamen optimi inter cætera tale retinet speculum, quod

eminus ignem iaculatur, nec combustionem causatur paruam, qui verò

periculum facere concupierit, splendentis Solis radiis speculum opponat, & fomitem,

vel accendibilem rem centri loco collocet, quod accendendo, &

remouendo inuenies, lucisque conus ostendit, & inducit illico flammam. quod

si diu perseuerarit, plumbum vel stannum colliquefacere potest: quanquam

aurum, & argentum alios colliquasse me legisse memini. Si verò maioris sphæræ

fuerit segmentum, per maiorem accendit distantiam.

De Parabolae segmento, & de speculis alijs vstorijs.

CAPVT XV.

QVOD Speculum valdè perurat, sæpius retulimus: nunc

verò quod maximum, & eminus ignem iaculetur speculum

construere fuerit oportunum, postquam horum meminimus,

quale Galeni & multorum testimonio Archimedem

construxisse legimus, & hostium triremes incendisse.

Scito Paraboleam sectionem inter cæteras maximè

perure, radios enim violentius congregat, & in vnum coarctat. Sectio hæc

rectangula vel parabola dicitur. Vt verè cupientibus pateat fabrica, speculum

tale conficiendi cape normam: Sit distantia nota, ad quam radios emittere

& comburere quæris, eam dupla, & tali diametro rectangula rotunda

pyramis erigatur: sed commoditatis gratia è cera, vel creta fiat, inde plana

superficie axi equidistans pyramidis abscindatur portio, & parabolica dicetur:

si versus fastigium in amblygonio hiperbolem, versus basim in oxigonio

ellipsim habebis, nos parabolen quærimus. Sit tamen portio minor, vt

facilius excauetur speculum, & mirabilior res videatur: abscissæ portionis

superficiem, plana tabula, vel ferri lamina vt inferius docebitur, figuram imitaberis,

inde per fastigium, & basis medium axem inducito fixam, & materiam

aliquam excauabis chalybeam, vel ferream, vel (si mauis) mixturam

aliquam, qua parabis archetypum: tale sic efformatum speculum parabola

dicitur, & secundum datam distantiam violenter Soli appositum, vt ipsius axis

sit contra Solem, comburet: incidentes enim radii speculo, & perpendiculariter

ferientes, simul in vnum reflectuntur & coincidunt, vt omnes vnius radii

vicem gerant comburentis multum: ideo nulla est inter sectiones alia, quæ

longius, & valentius ignem immittat, quam parabola. ALITER, quæ

accendunt multa specula parantur, nec sine ignitione forti, vti ex planis

multis simul coordinatis: ex vno enim hoc fieri non posset, vt constat geometricæ

rationis examine. Sic tamen è planis vstorium fabricabis speculum:

Sphæricum aliquod concauum materie paretur qualibet, & simul in caua

superficie ordinentur, vt se inuicem tangant, nec vacuum relinquant, sintque

speculi segmenta hexagona, quadrangula, vel trigona, & fuerit præstantius,

vt multarum superficium numero radii numerentur, sic Soli oppositum,

circa centrum accendit ignem. Referebat Attenius ex septem hexagonis speculis

in vnum colligatis ignem accendi, nec experientia succedit, nisi aliquantulum

inclinetur, & ex omnium reflexione ignis accedatur. Nec ALITER

ex pluribus quoque globosis tumentibus speculis ignem accendi posse inficior,

vt multorum numero fiat in vno quoque radiorum congressus: ex vno

tamen impossibile, nec sine labore huiusmodi talium compositio fieret. Potest

quoque IDEM fieri, multorum speculorum concauorum compositione,

& intersecatione, nec sine laboriosa operantis industria, sed opus efficacius,

expedirent, nec minus intersectione multorum speculorum pyramidalium.

Nec iniucundi erit visus

Ignem accendere phiala aquæ plena

Soli opposita, rotunda, & vitrea: cum enim directe Soli opponitur, retro

in linea vitream amphoram pertranseunte per centrum, combustibile

aliquod ignis amicum constituatur, vbi pertranseuntes radii coincidant,

quod luminoso quodam noscitur, illico ignem inducit non sine spectantium

miraculo, cum ex aqua ignem excitari videant. Sic

Ignis crystallo rotundo quoque

Accenditur, vel sphærula perfecte rotunda, vel si planum vitrum paretur,

vti specillum, & aliquantulum Soli oppositum retro partem in aduersam radios

vniens vstulat: tandiu enim materiam illam ignium conceptricem remouebis,

& appropinquabis, dum radiorum reflexorum conum inueneris, inde

paululum immorando ignis emicat inde. & præcipue mirabimur, si parua

magnæ extet sphæræ portio. Medici tradunt, quæ in corpore vrenda sunt,

non vtilius posse, quam crystallina pila aduersus Solis radios opposita.


Speculum construere, quo multae imaginum diuersitates uideantur.

CAPVT XVI.

NVNC Speculum construere conabimur, in quo multæ

apparebunt imaginum diuersitates: & si tale difficilis fuerit

constructionis, imaginum tamen diuersitate, & occurrentia

rependet. vt ad eius fabricam accedatur: Circulum

capies arctæ, vel eximiæ capacitatis, quo speculum volueris,

& hinc inde absidis portiones abscindas duas, ex

pentagoni quantitate vna, altera ex hexagono, quo patuit modo in mathematicis:

inde pentagoni arcus tabula quadam, vel ferro intus excauetur,

vt suo gremio perfectè recipiat, vt ex ea resecatus videatur, contrariæ autem

dispositionis hexagoni erit latus, nam illius quantitas conuexa excipiatur

tabula, vt instar illius arcus promineat, inde cerea, vel plumbea accipiatur

bractea conuenientis soliditatis, latitudine arcum hexagoni, & longitudine

vtrosque superans, sic deinde incuruetur lamella, vt ritè in excauato insideat

ligno, ne intercapedo vel rimula relinquatur vlla, & conuexa superficies

seruata prominens tunc intrinsecus applicetur secundum eius latitudidinem,

ne concauitatis forma aduersetur conuexitati: sed lamella eadem

vtrasque sine impedimento recipiat portiones: sic parato archetypo, chalybis,

vel alterius rei mixtura speculum construatur, vti docebimus, & per

politum multas ostendet imaginum diuersitates. Primò dextra dextra videbuntur,

& sinistra sinistra cum planorum omnium speculorum passio sit, vt

oculis qui fuerit dexter, hic leuus, & è leuo mutuo fiat dexter. Si vero retrogradus

tuleris, commensuratum videbitur idolum, & imago anterius

prominebit: si conuexæ magis accedes superficiei, turpis fiet imago, & quanto

magis hæres, eò fiet deformior, & equino capiti magis assimilare videberis:

quod si speculum inclinabis, inclinabitur & ipsa, & variando situm &

speculum variationes conspicies diuersas, nunc caput deorsum, & pedes

sursum, & multa conspicies, quæ in præsentia recensere opus esse non censui:

nam super volubilem sedem locatum, vt vtrasque possit facies ostendere,

ante & retro per se omnia intuitor cernet. SPECVLVM quoque

ex omnibus dictis componimus, vt eo solo imagines omnes videantur, quæ

in omnibus, plura ora, nunc maiora, nunc minora, nunc dextra, nunc sinistra,

hæc propius, illa remotius, & æqualia, si loco vno sinuosum, alio

concauum, in medio planum locetur, magna imaginum diuersitas spectabitur.

SPECVLO cylindrico conuexo ore opposito, quanto longitudine

difformis, eo gracilitate turpis videbitur, si eius longitudo faciem transuersam

secet, humilem vultum, & compressum vti rana demonstrat, vt

non nisi dentes spectentur, eodem fermè pacto qui in ense spectabitur, vel

ferro alio polito & longo, si illud inclinabis ante, frons maxima, mentum

verò paruum, & gracile equi effigie. CONTRA verò retro si in cauo

intus inspicies plures vnius rei conspiciuntur idoli vicem gerens prælati speculi.

Si centro oculum apposueris, tota cernes eum speculi latitudine, sic

frontem, os, & reliqua: si tale inuertes speculum, vt latè faciem secet inuersum

caput cernes illicò, & cætera quæ in concauo retulimus. SI conuexum

pyramidale inspicies, acuta frons, largum verò mentum, si contra larga

frons, longissimus vero nasus. MVLTA autem concauo inspicies ora,

si secundum cauum illud plures planorum speculorum portiones accommodaueris:

intuens enim aliquis, secundum speculorum numerum numerabit

ea, eiusdemque motus omnia, & tandem qualecunque fuerit speculum,

vtpote non planum, semper diuersum ab idolo spectabitur.

In speculum excauatum idolum quomodo foras emineat.

CAPVT XVII.

RECENTIORVM Quoque industria nactum est,

vt speculo in eodem plura cernantur ora, vel vnius rei simulachra,

sine primi impedimento: retro enim excauant

speculum, & concauum paruum effingunt, vnde foliolo

inducto, vti docebimus, & ritè concinnato, alterius vicem

foras exhibebit. Hinc optime inuentum prouenit, vt speculo

quis intuens, alterius rei imaginem erectam cernat, vt non sine spectantis

admiratione, manibus corripiens nil nisi aerem tangat, sæpe vidisse memini,

& sic res se habet. E crystallo in speculum paratum, sed melius ex iride

gemma, vti semper vidi, retro idolum vel imaginem excauant, qua potuerint

diligentia, folium inde accommodant supra, & in sede locant, quantum

enim profunditatis habebit, tantum extra superficiem eminebit, nec tibi

satisfacies nisi manibus tetigeris, an verè promineat, sic literæ rite leguntur, vt

argento fictæ videantur, nec tanta erit visus acies, quin respiciendo hallucinetur.


Speculis bracteola quomodo inducatur, & uitrea terminentur.

CAPVT XVIII.

IAM Apparitiones omnes in speculis, quas nouimus, narrasse

visus sum, nunc autem restat, vt pauca & non

prætereunda dicam, vt perfectam tradam eorum scientiam.

Primo speculorum terminatio, quæ è crystallo & vitro

parantur, inde aliorum mixturas & polituras, vt sciens

artifex & noscere & componere sciat, nam quanquam

inter multa, quæ rerum referunt imaginem, velut aqua, gemmæ quædam,

politumque metallum, nil æquè perspicuè reddit simulachra, quam plumbum

vitro sublitum. Perspicua specula, aut crystallo, aut vitro parantur,

crystallinis planis folia quædam retro inducuntur, cauis vero, & conuexis

vitreis mixtura quædam inducitur, qua tota perlinuntur. Crystallina specula

vbi plana, & adæquata sunt, quantitatis eiusdem artifex stanneam efficit

bracteam planam, & tenuem, qua poterit diligentia, si enim crystallum, vel

vitrum non sublineretur plumbo, ob sui vigorem, naturæque densitatem,

non sisteret impressam imaginem, sed dilabi fineret, quia vitrum rarum &

pellucidum, ob sui pellucentiam non contineret, vnde euanesceret in eo

simulachrum, vt in Sole lumen: inde supra hanc bracteam viuum argentum

digitis extricabis, vt ea totum combibat, & vbi in superficie cernes hærere, &

argentea videbitur, tu hanc manibus capies, & speculi à parte aliqua inducere

incipies, paulatim totum occupato, & circumplectito lamina ea, diligentia

non sine parua, nec aerem intro concipiens, irritum faciat laborem, nec eiici

amplius possit, vbi hoc accommodaueris, super planum aliquod locato, ac

supra pondus inducito, & per diem sic requiescat. Hinc natura rerum omnium

parens, oculum speculi instar composuit, quippe à tergo pellucentibus

partibus, nigrorem quendam apposuit, quo sublato, & tolleretur videndi

facultas. ALITER possumus conuexa specula terminare sic: Ingens

formato vas è vitro rotundum pilæ instar, vti vitrariorum fornacibus fieri

solent, & igne candens in ventre perforetur, vel apto instrumento, vel aliter,

colliquato iam vitro vas tangat, & inflator suo fungatur munere, in locum

illum rumpitur inflatum, foramineque illo proiicitur mixtura, quam prius

parabis, & colliquatum in vas aliud commodum transferas, paribus ponderibus

scilicet stibii, & stanni contusi & elimati, vndique operator per spatiolum

reuoluat, permouens opus, vbi circumlitum fuerit concauum omne, eodem

foramine superfluum emanet, & frigescat, inde in bina vel plura secabis specula,

quod rectè proficies smiri lapide: talem enim sortitur naturam, vt vitrum

tactu & crystallum secet, sic lucida & terminata habebis specula.


Specula quomodo conflentur, & speculorum mixtura & politura.

CAPVT XIX.

SI Concauum, conuexum, diuerseque efformatum speculum

formare quæsieris, & parabolam sectionem,

quam antea retulimus: cera archetypum parabis: aptius

enim manibus accommodatur, in diuersam reducitur

formam, & aptius erit operi, vbi quæsita speculi

figura cereum archetypum habes, sequenti terra,

rite præparata tunui penicillo illinas, dum aliquam habuerit

crassitiem, inde supra crassius tritum aliud manibus accommodabis, talisque

soliditatis, vt fusum substentet metallum, ne vi ignis frangatur, & in partes

plures dissiliat, paruo tamen foramine relicto, quo cera detrahatur, &

metallum immittas, Soli resiccandum committas: nam igni inferuescens fluitat

cera, sic in calidum cauum illud colliquatum immittito metallum, & refrigerari

finito, & quæsitam speculi habes formam. TERRAE enim, quibus

vti poterimus, multæ sunt, vti smiri, tripoli vocato, pumice, lapillis, sæpiæ

testibus, antiqui lateris puluere, dum mutuo perfricantur, hirci combustis

ossibus, ferri rubigine, & multis. hæc rite tundantur, tenuique succernantur

incerniculo, sic denuò in pilam repetantur, & tritentur, igni deinde vase

incandescere sinunt, & porphyreo læuigant marmore, & tandiu operantur,

quandiu in tenuissimum vertatur puluerem, vt ferè tactum effugiat & in

auras euolare possit, inde aqua, vel corio subtiliorem efficiunt, omnes vel

ex his aliquos tali madefaciunt aqua, quam menstruum vocant. viuis carbonibus

ollam sale plenam exaggerant: vbi sal crepitare defierit in aquam

dissoluunt. Si tu ardenti aqua madefacies, in frigidam adhuc terram proiicere

metallum poteris: id enim maxime refert, vt terra colliquatum recipiat

metallum, vti tripoli vocatum aurum substinet, lapilli plumbum & argentum,

æs molarum puluere, iis non solum in speculis vti poteris, sed in

aliis. MIXTVRA qua in speculorum efformatione vtimur, ita ferè communiter

ab omnibus efficitur: Aes cum stanni triplo, tartari paulum, & arsenicum,

vt fluat, & insimul adcorporentur, alii cum stanno æris triplum, &

stibii tantillum, argentum, vel pyritem album adiungunt, alii ex plumbo

cum argenti duplo: aliisque efficitur metallis, sed vbi in testaceum vas, igni

contumax fuerit fusum in typos immittunt, sic & aliter specula temperantur,

sed horum meminisse sufficiat. IAM speculorum constructiones retulimus,

nunc polituras superesse video, vt postquam conflata, & constructa

fuerint, læuigentur, & præpoliantur, vt ex eo resiliens radius simulachrum

redundet, fluat, & imaginet speculum, multumque leuor, & partium concinnitas

refert. Si verò leue minime fuerit scinditur simulachrum, & vt hinc

maior, minor appareat figura, & diuersa. Rude autem postquam fuerit speculum

rotæ accommodetur, vbi arma expoliuntur, & ad partium lenitatem,

& æqualitatem reducatur omnium, si concauum, vel conuexum polies, ne

rotæ motus speculum frangat, lignum dolabis, ea ad speculi formam reduces,

& pice glutinabis, ne moueatur, inde smiri subtiliter infracto, panno,

vel corio valde perfricabis, inde pumice in pollinem redacta, facile enim

puluerascit, ritè pumicabis vt accommodetur, & leuorem inducas, vel vbi

fixum adhæreat tabulæ, stanni calx, tripoli immittatur, & extricetur, in extrema

autem politura tartaro, fuligine, salicis, vel iuniperi cineribus vti poteris,

& maximè prænitebit. Smiris autem sic præparatur, optimus quæratur,

& conteres, & per pannum incernes, aqua madeat. Hæc autem de speculis

eorumque operationibus dicta sufficiant.


De Physicis ligaturis.

CAPVT XX.

INTER Naturalia quoque versantur experimenta physicæ

ligaturæ, vel vt malint aliqui, colli suspensiones: debet

enim, vel collo suspendi, vel aliis locis ferri, vt insitam

gerentibus elargiantur virtutem, hæc enim ex Indorum,

Græcorum scriptis, præcipuè Hermetis, Costabenlucis,

cæterorumque transferre placuit: naturaliter .n. operant,

& quam retinent vim operationemque, vel à virtute habent, quam vocat Zeno

vniuersalem, vel ab ipso coelo, nec operationes illas alicui perspiciendi dabitur

facultas, nisi vt Plato, & Socrates ait, conuenientibus membris & locis

adligentur, & deferantur, aiuntque prodesse multum posse (vti omnes

vno fatentur ore) & animæ cogitationem certamque effectus fidem. Inquit

enim Plato, si humana mens aliquam rem non iuuantem sibi prodesse pro

certo habet ex sola mentis intentione sibi prodesse potest: ex timore enim

& lætitia non solum incolumen mutatur corpus, sed in ventris solutionem,

& in diuturnas maximè passiones incidere potest, & si hæc iuuant, per naturalem

solum causam iuuent: aliæ enim vitæ incolumitati, quædam robori, sapientiæ,

hæ hilares, tristes infoelices, & infortunatos faciunt, pigros, vel timidos.

Vnde si quis viperam serpentem collo suspenderit, eamque præfoces

lineo filo, & maximè marinæ purpuræ donec moriatur, valet filum

colli suffocationi, & faucium apostematibus, si collo cuipiam aduinces.

Sic si torquem viridis iaspidis collo suspenderis, vt stomachi os attingat, ventriculi

os non leuiter confirmare Galenus prodidit. Canini dentes, cum hominem

momorderint, in frustulis eorum ligati, armoque suspendi, à canis

rabidi morsibus suspendentem defendunt. Peoniæ radix collo suspensa

pueris sanat comitialem morbum. Sic quoque dissectis crescente luna

pullis hirundinis, qui primo partu exclusi sunt, in ventre eorum lapillos offendes,

è quibus duos, vnum colore album, alterum colore varium eximes,

ii prius, quam terram attingerint, in iuuencæ corio, aut ceruina pelle, brachio

aut collo adligati comitialibus prosunt, & sæpe prorsus recreantur, vt

ait Dioscorides. Auricularis digitus abortiui, si mulieris collo suspendatur,

illa non concipit dum in collo habuerit: idemque adalligata asparacis

radix facit. Est & aranei genus, quod candidam, tenuem, densamque telam

orditur, in aluta ligatum, & lacerto appensum, quartanis circuitibus medetur.

Corallus rubeus stomachum confirmat, & ad cordis passionem valet,

si supra illud ligetur. Aetites lapis sinistro brachio alligatus grauidis,

continet partus, cum lubricæ sunt vuluæ, parumque tenaces. Sed parturientibus

si foemoribus alligetur, facit vt sine dolore pariant, sed è brachio

amoueatur. Onix collo suspensus auget tristitias in somno, vt diximus,

& hominem ad ægritudinem conuertit. Saphyrus ardorem interiorem refrigerat:

nam in febribus incensiuis refrigerium præbet, si iuxta cordis venas

pulsatiles suspendatur. Smaragdus collo suspensus fugat hemitritæum,

& defendit ab epilepsia, vnde nobilibus mandatur filiorum collis illum

suspendendum, vt ab eis defendat. Amethystus è collo dependens ad ventriculi

os, ab ebrietate liberat. Hyacinthi genus quodcunque si à collo

pendet, vel digito geratur, pestiferæ regionis noxas non senties, sitque illius

viginti granorum pondo. Et pes Testudinis dexter ligatus super dextrum

podagrici pedem, dolorem sedat, & sinistro sinister iuuabit, nec obesse poterit

manus manui. Lupi stercus ossa comedentis, quod in terram non

deciderit, si vinculo suspenditur, non quolibet, sed lanæ laniatæ ouis à lupo,

quod si ea non adesset, lorum tum quod cingeret inguina, tum alterum,

quo stercus contineretur, parari præcipiunt, prodest multum coliacis. Sed

efficaciores perhibent sapientes hos lapidum effectus, si lapides habueris

Phæbeos, vel Lunares, hos argenteo filo, illos aureo collo suspenderis semper

aiunt Solis vel Lunæ radiis vegetari. Selenitis enim non modo Lunæ

figuram imitatur, sed motum, quia cum ea circuit, collo gestatus, lunarem

efficit spiritum, Lunæque virtutes influit. Sic Helioselinon nominatus, qui

luminarium amborum coniunctionem præsefert, gestatus vtriusque virtutis

compotem facit, id in cæteris obseruato. Hæc sunt, quæ ex antiquorum libris

decerpsimus, quibus sæpè indigentes vsi sumus, vti in toto conspicitur opere.


De gemmarum viribus, & earundem imaginibus.

CAPVT XXI.

CVM Alterius sit negotii de imaginibus, gemmis insculptis,

& earundem virtutibus transcribere, alio transferre

decreuerim, vti non pure naturaliter operantibus, quo

tamen vberiori doctrina occultarum operationum præauidis

satisfaciam, hic apposuimus. cum quoque conspicerem,

quos demonstrant effectus, naturali euenire virtute,

horis, configurationibus, & coelestibus characteribus adiutæ, corroboratæque

cum lapidum virtuti conformibus signis describantur. Iam & ab antiquis

multæ posteritati relictæ sunt, & prætermisse, nec minimum in monstris

interpretandis, earumque virtutibus intelligendis recentior insudat ætas,

sed antequam quæ dicenda sunt præcepero, plurimos, qui horum meminerint,

memoria repeto. Ptolemæus affert, huius seculi facies coelestibus

vultibus subiectas esse, quibus mira sapientes operabantur imagines construentes,

& describentes. & HaliAbenRhodam Sapientem quendam Aegyptium

scorpionis sigillo thure impresso sanasse, qui scorpionis morsu

afflictaretur, ille anulo scorpionis imaginem deferebat, & insculpi iusserat coeli

medium, vel ortus cardinem occupante, & cum Luna iuncto, quod & à Serapione

simile narratur. vtilem quoque aduersus serpentes imaginem effici posse

Porphyrius autumat, cum Luna coelestem intrat serpentem, vel cum feliciter

aspicit, & multa, quæ breuitati parcentes omittimus. Hic breuiter recensebimus

operationes, configurationesque debitas. Vt rem igitur exordiamur,

multiplici de causa ab antiquis scriptas reperimus, vti nostra se extendi

potuit cognitio. Primò anulis claudebantur, vt tali literæ clauderentur

sigillo, atque ex eo, qui literas dabat, facies agnosceretur. quod Suetonius

Tranquillus de Augusto protulit, qui in diplomatibus, libellisque &

epistolis signandis vsus est sphynge, mox magni Alexandri imagine, nouissime

sua, Dioscoridis manu sculpta, qua signare insequti quoque principes

perseuerauerant. idem Ouidius quoque retulit in Tristibus. Et sæpè, quæ

apud nos reperiuntur, & in manus incidunt, diuersis hominum faciebus scriptæ

visuntur. atque è sardonyche potissimum fieri consueuerunt, quod solus

ceram non conuellat. Reperiuntur quoque contra diuersa accidentia scriptæ,

& lapidum virtuti decentibus figurationibus corroboratæ, vt potior

viuidiorque lapidis existat operatio, inter cæteram enim, quæ coelestes influxus

recipere possent, idoneæ sunt gemmæ, nam quanquam coelestibus muneribus

capiendis duriores videantur, vbi tamen accipiunt tenacius, & diutius

retinent, quod Iamblico quoque placitum video. Sic sæpe anulis, quibus

insigniuntur & decorantur obuersas inuenimus gemmas, intus enim quod

nudam tangebat digiti carnem inscriptæ imagines, characteres, & diuersarum

literarum notæ, verbaque conspiciuntur, statis horis oportunisque

temporibus conscripta, quorum figurandi & scribendi modum latè in

sequentibus intelliges: Nunc autem lapidum virtutes, nostro operi idoneas breuiter

perscribemus; vt res exemplis meridiana luce clarior fiat.


De lapidum virtutibus.

CAPVT XXII.

NVNC Lapidum virtutes recensebimus, non tamen omnium

virtutes omnes me referre putes, laboris potius,

quam ingenii, & subtilitatis esset, sed eas tantum, quæ

frequentius reperiuntur & experientia probauimus,

earumque figuræ lapidum proprietati correspondent, & ad

nostrum opus necessariæ videntur. facile tamen eis plena

multa reperies volumina, vt nil aliud tractent. Et primò Achates, qui

Achatis fluminis ripis reperitur, niger est albis interlitus zonis, & aliquando

intermicantibus guttis illuitur: Contra scorpionum, serpentumque morsus

valet, facundum facit hominem, gratum, & regum amicitiam conciliat.

Ideo Ismeniam Choraulem multis & fulgentibus vti consueuisse legimus,

& in Persia eorum suffitu tempestates auertuntur, & flumina sistuntur,

argumentum eius esse, si inferuentes cortinas fuerint proiecti, eas frigefaciunt,

hic autem irritæ tales sunt vires. Alectorius è galli ventre extrahitur, qui

quatuor spado annis vixerit, nos autem è gallinæ ventriculo veteris extraximus:

Is ore detentus sitim extinguit, huius gerulus inuictus erit, ille etiam

honores acquirere facit, & facundum reddit, vxorem marito gratam facit,

sic extrahitur à grue geranites, à dracone drachonites, siue drachetias, à

buffone borax, qui à veneno liberat, sic chelidonius è dissectis hirundinum ventribus,

sed nisi viuentibus abscissus sit, nunquam gemmascit, nam si obeat

prius serpens, vel animal simul euanescit & ipse, sic extractis lapidibus adhuc

& viuentibus ipsis retinent lapides eosdem effectus: quos & stellæ quibus

subiiciuntur: Alectorius enim potestatem solarem habet, vnde gestantes inuictos

reddit, sic chelidonius ex hirundinibus erutus, curat melancholiam,

& amabilem facit, cum iouialis sit, & in cæteris idem obseruabis. Aetites

lapis quassatus, sonat in eius ventre lapillus: Confert prægnantibus ne abortiantur,

sedat & caducorum passiones. Amethistus purpurei, & violacei est

fulguris, dictus quasi non ebrius, ebrietati resistit in compotationibus, ex

ebrio prudentem reddit & literis operam daturum iuuat, quia sculpi facile

potest, multæ in eo scriptæ figuræ reperiuntur, vti dicetur, hominem facit

vigilem, bonumque ferenti præbet intellectum. Corallus in multis prodest,

ideo corallorum gestamine amoliendis periculis, & fascinationibus maximè

vtuntur omnes, ideo è corallo surculi pueris adligantur pectore. Confert Calcedonius

gerenti, vt causas vincat, corporis virtutes vegetat, contra demonum

illusiones, & phantasticas cogitationes ex melancholia exortas valet. Corneolus

animorum calentium mollit impetus, & tumentes iras mitigat, sanguinis

conpecit fluorem, & præcipuè mulierum menstruis laborantium. Heliotropius,

quod deiectus in vas aquæ Solis radios accendentes percussu sanguineo

mutet maximè, dictus, Solem eclypset, & obscurum reddat, quod nobis

adhuc inexpertum, vel quod imbres excitet: Gestatus bonam famam acquirere

facit, sanguinem fistit profluentem, venena pellit; nec gestantem finit falli, incolumen

seruans. Hyacinthus venena fugat & pestilentes tractus, & tradunt

Punici eum, qui hyacinthum gestat esse à fulgure tutum. Iaspis castum reddit,

sanguinem sistit, & menstruum fluens, prodest quibus aqua intercus inest,

& quos febris adurit victoriosum, & potentem contra inimicos facit, stomachum

roborat si collo rudis suspensus, os stomachi tangat, is tamen qui viridis: sunt

& alii degeneres nominis tantum authoritate gaudentes. Iris in sexangulum

mucronem vtrinque leuiter turbinatus definit, sub tecto si Solis radiis opponitur,

& pars vmbra detineatur, coelestis arcus similitudinem parietibus ostendit,

quod forma euenit, ne ex se id aliqui putent euenire, hic auxiliatur parturienti.

Lapis cyanus contra melancholiam, quartanam, & sincopin valet. Saphyrus,

cui aureus puluis inesse videtur, aureisque punctis collucet, vegeta conseruat

membra inuidos superare facit, nec timore afficietur gerulus, febres refrigerat,

inflammationem, anthraces, & frigida tactu sanat apostemata, vim contra

venenum habet, sanguinem reprimit naso fluentem si temporibus opponatur.

Smaragdus viridi colore insignis, oculorum visus viriditate refocillat, vnde

hanc oculis spectasse prodest, præcipuè quos alterius gemmæ fulgor retuderint,

rarò sculptus reperitur nec temere sic placuit, ne offensum decus imaginum

lacunis corrumperetur, cum difficiliter incidatur, oportet castè ferri, nam

coitum non sustinet, vt scribit Albertus Vngariæ Regem in congressus hora

cum vxore in partes dissiluit, & fractus est. proditur Neronem in smaragdo

gladiatorum pugnas spectasse, ipse opes auget, & verba persuasoria. Topazius

lunaticam sanat passionem, auget diuitias, sanguinis eo fluor stringitur,

& gestatus gratiam acquirere facit, & si concauus, vt cæteri obiectum

idolum conuersum ostendit.


De coeli, & Planetarum imaginibus:

CAPVT XXIII.

HAEC Sunt planetarum, coelique imaginum figuræ, quas

sæpe intuens lapidum virtuti conformes inscriptas reperies,

vti Mercurium gracilem iuuenem, caduceum ferentem, capite

pedibusque talaria, Martem autem loricatum militem bellicosum,

vexillum, hastam vel scutum secum ferentem. Venerem autem

nudam mulierem, speculum & secum cupidinem puerum habentem

lasciuo actu, sic Iouem solio sedentem, virga imperantem, falciferum senem Saturnum:

radiis insignitum Solem. Nec minus octauæ sphæræ configurationes crebrius

in lapidibus iis perspicere licet, simiæ, vrsæ, coronæ, cigni, aquilæ, alati

equi, serpentarii, reliquarumque. Sic signa omnia, arietes, tauros, geminos,

cancros, leones, & cætera, & ex Stellarum naturis planetis conformibus

operationes eliciunt. Sunt & aliæ imaginum configurationes, quibus lapides

veteres effigiabant, iuxta Indorum, Aegyptiorum, Magorum, & aliorum astrologorum

sententias, non tam visibiles quam imaginabiles, vt in prima Arietis facie,

hominem aiunt ascendere nigrum, corporis ingentis, rubeos habens oculos, pannoque

præcinctus albo, ascendit in secunda mulier clamyde cooperta lintea,

viridibus pannis cincta, vnum retinens pedem. In tertia vero ascendit homo rubeis

indutus vestibus, armillam habens manibus auream, cupiens & bonum facere,

nec potest, sic in cæteris aliis sunt ascriptæ, quas qui quæsierit, eorum

quærat libros, longum enim & nimis fastidientis esset lectionis eorum opiniones

recensere, quæ & inter se diuersantur, ideo diuersis & variis insculptæ

imaginibus reperiuntur. Sunt & alii aliter operantes: rem .n. hominibus &

gestibus exprimunt, vt si gratia exempli amorem inducere cupiunt, dulces

complexus, gestus, & loquelas exprimunt, & osculantes, at si odium, vel iracundiam,

terga obuersantes, se insimul fugientes, & abhorrentes, sic animi

passiones omnes quas inducere exoptant, figuris exprimunt, sed lapidum

virtuti conformibus, aptis quoque insculpunt figurationibus, quæ quomodo

aptari, & reperiri debeant in sequentibus aperiuntur.


Quibus imaginibus effigiari debeant lapides, uel gemmae.

CAPVT XXIIII.

LAPIDVM Virtutum iam meminimus, & quæ sint configurationes

inscribendæ, ad coelestem fauorem aucupandum,

reliquum est doceamus, ipsis aptari quomodo debeant,

ac oportunum tempus eligendi normam. Amethysto sæpe

insculptus iuuenis reperitur, caducifer, galeratus, & pedibus

talaria, & manu aliquando sinistra gallum tenens,

quem Mercurium esse norunt omnes, nec à lapidis virtute discordat, vnde

sapientiam & intellectum gestantibus pollicetur, & multa cum versatilis sit

eius natura. Achati scripti scorpiones reperiuntur, aranei, serpentes, animalia

cætera venenosa, nunc hominem serpentibus insidentem, quem serpentarium

coelestem Aesculapium esse noscunt, vnde veneno, & scorpionum

morsibus medetur, & siculo nascitur Achate flumine, vbi maximi gignuntur

scorpiones, & per eos scorpionum eius prouintiæ pestis extincta est, horumque

virtute natura defectum rependit. Inscribitur & anguifer in hæmatite:

legi enim Magos Persarum Regi suo consuluisse, vt hunc lapidem ferret,

& contra venenum putant, vt Haly scribit. Iaspidi sæpe leones, galli,

aquilæ, trophæa, loricæ, nunc Martem, nunc armatum militem, serpentes

pedibus conculcantem, & in collo scutum insculpunt, & lapidis duriciei,

& virtuti respondentem, hominem sæpè victorem, belligerum, & inuictum

reddunt. Nechepsos autem Rex ad stomachi remedium, huius enim

virtute vegetatur, draconem radios emittentem inscribi iussit. In Magnete

sæpè cynosuræ figura visitur, cum maxime illius sideris amore detineri

videant, contactu enim ferrum ad illam vergit, ac compotem virum illius

virtutis efficit, vtpote saturnalis. In Selenite lapide semper Lunæ imago

reperitur, & qui argenteo filo circundatam tulerit, lunaris efficitur.

Saphyro variæ imprimuntur animalium figuræ, vt eorum morsus sanet,

Hyacintho fulgura, vt ab eius flagrore gerentes reddat tutos. Corneolo

variæ, diuersæque ob variam, & diuersam eius virtutem & operationem,

qui lapis facilis est sculpturæ, & inuentionis. vnde filios Israel in deserto

horum multitudinem sculpsisse fertur. Iam exempla retulimus, quomodo

aptis lapidum operationibus, aptæ coelorum configurationes scribi debeant.

Sunt quoque qui anulos, quibus clauduntur lapides, è metallis effingant,

addictis planetæ illi, vt faciliorem contrahant operandi facultatem:

vti Saturni è plumbo, Solis ex auro, Lunæ argento, vt saturnius gerens,

solaris vel lunaris euadat, quod non nisi profuturum existimo.


Electiones inscribendis lapidibus necessariae.

CAPVT XXV.

SED Maiorem è coelo virtutem suscipere, & præripere

dicunt, si statis temporibus & oportunis inscribantur, sic

enim animantur, magisque iis influunt sidereæ configurationes:

& hoc fundamentum, & radicem statuunt omnium,

nam si amorem excitare cupis, aptis & beneuolis

aspectibus, si odium accendere, iniquis & destruentibus

vtere, effectuque cognito tempus præparatur: nam si Veneris vel Saturni

imagines facere constituunt, hanc Taurum, Libram, alterum Aquarium

vel Capricornum subire expectant, & vt veritas pateat, in eorum sculpturis

in Leone Solem, in Cancro Lunam, in Geminos & Virginem Mercurium

reperimus. Sic in Leonis, vel Cancri figuram inscribere volunt, in eis Solem

& Lunam vagari cernunt, & illicò inscribunt, præcipuè id tamen cauent, vt

Luna immunis, & ab omni sit impedimento libera, vtpote Martis, Saturnique,

sic Solis combustionis, Præterea mentem adhibent, ne cursu vacua,

sed crescens, & velox, nec in signi calce reperiatur, (sæpe enim infortunarum

termini sunt) in foelici sede, conspiciant eam fortunæ trigono, vel hexagono

ascendens in ortus cardine, vel coeli culmine, non in cadentibus, non sit declinans,

dolet enim tunc planeta & torpet, ascendentia signa diurna in die,

noctu verò nocturna, vt facilius re potiatur, nec impedimentum afferre possit.

Contra præposterè procedas, si odium, vel infirmitatem inducere molieris,

cum signorum figuram inscribere quærunt, non minus per triplicitates sequentes

inuenies: nam ex Ariete, Leone, & Sagittario prima constat triplicitas,

quorum in die Sol dominus, in nocte Iuppiter, in crepusculis autem frigorificum

Saturni sidus: & talibus signis, & sculpturis frigidis medebantur ægritudinibus,

hydropisi, & paralysi, sic secundum reliquas triplicitates reliqua

inscribunt signa, aliis medentia infirmitatibus. Id tamen non omittam, quod

testantur omnes, seculorum turba eorum virtutem elanguescere, & extingui.

Ideo quæ à maioribus factitata, nunc irrita prorsus, & vana conspiciuntur.

Iam PHILIPPE Rex optime Naturalis Magiæ pensum absoluimus,

vti nostra valuit infirmitas, & ab hoc genere posthac feriabimur, in quibus

non tam mira, quam vera scribere visum est. Si quid intentatum remanet,

vel inconcinnè dictum, & negotii difficultati, & temporibus breuitati ascribatur.

Hæc enim sunt dicendorum præludia, sublimiora enim, & secretiora

conscripturi sumus, si diuina fauerint.
FINIS.

Scan/Page Example   1  2   3  
Book I  ||  Book II  ||  Book III  ||  Book IV
 


Home Page || "Natural Magick" || The Author And His Work ||Editor/Producer || Glossary/Index

A Table Containing the General Heads of Natural Magick

"Preface To The Reader"